Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

   Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
  • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

   Author: Heindl Martin; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Jakl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...