Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
  • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

   Author: Řada Jakub; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...