Now showing items 1-2 of 1

    integrated traffic system, transport service, crossroad, transfer point, connections, interval, continuity (1)
    integrovaný dopravní systém, dopravní obslužnost, křižovatka, přestupní uzel, spoje, interval, návaznost (1)