Now showing items 1-2 of 1

    Přestupní uzel,železniční stanice Bystřice,železniční stanice Návsí,jízdní řád,taktová doprava,autobusová linka,železniční linka,Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje (1)
    Transport hub,railway station Bystřice,railway station Návsí,timetable,clock-face scheduling,bus line,railway line,Integrated Transport System of the Moravian-Silesian Region (1)