Now showing items 1-10 of 1

  celostátní sčítání dopravy (1)
  central vehicle registry (1)
  centrální registr vozidel (1)
  dopravní průzkum (1)
  kategorizace vozidel (1)
  licence plate (1)
  mýtný systém (1)
  national traffic survey (1)
  registrační značka (1)
  skladba dopravního proudu (1)