Now showing items 1-2 of 2

  • Humanizace prostoru místní komunikace na průtahu silnice II/355 v obci Holetín 

   Author: Ondráček Vít; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Úprava stavebního uspořádání páteřní komunikace na sídlišti Bohnice v Praze 

   Author: Brázda Miroslav; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tématem diplomové práce je analýza současného stavu vybrané oblasti na sídlišti Bohnice a návrh možných úprav. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která přispějí ke zlepšení dopravy v oblasti. ...