Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce železniční tratě Čížkovice- Obrnice 

   Author: Volák Jan; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je prověřit možnosti zvyšování traťové rychlosti a návrh stavebních úprav pro dosažení návrhových parametrů. Dále se práce zabývá rekonstrukcí dopraven za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti ...