Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba křižovatky I/9 Svor 

   Author: Jan Skočdopole; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Tomášek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem diplomové práce „Přestavba křižovatky I/9 Svor“ je popsat a analyzovat řešené území z hlediska geografického, demografického a dopravního. Dále zhodnotit stávající křižovatku silnic I/9 a I/13 u obce Svor a ...