Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace dopravních hřišť v kontextu moderních trendů v silniční dopravě 

   Author: Dubská Adéla; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Pidrmanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
   Diplomová práce pojednává o důležitosti dopravní výchovy, o bezpečnosti pohybu dětí po dopravní infrastruktuře, o stavu dětských dopravních hřišť a snaze snižovat nehodovost. Byl také proveden průzkum mezi dětmi, zda jsou ...