Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh tramvajového propojení ve směru (Zlíchov) - Dvorce - Pankrác 

   Author: Skaloš Ivan; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie obsluhy oblasti Jesenice - Psáry osobní kolejovou dopravou 

   Author: Čáslavský Petr; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie odbočení tramvajové trati Modřany - Komořany 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá návrhem pražské tramvajové trati Modřany - Komořany. Cílem bylo navrhnout několik variantních řešení trasování tramvajové trati včetně návrhu výškového vedení. Následně byly navrhnuté varianty vyhodnoceny ...
  • Studie prodloužení tramvajové tratě Bílá Hora - Sídliště Řepy 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice / Butovice 

   Author: Malinovský Petr; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-22)
   Diplomová práce "Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice/Butovice" se zabývá možnostmi rozšíření tramvajové sítě hl. m. Prahy do oblasti Jinonic a Butovic prodloužením stávající TT Radlická. V práci je zhodnocena stávající ...
  • Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle 

   Author: Karch Daniel; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle" je navrhnout systémové propojení tramvajové sítě v oblasti Vršovic a Záběhlic, které zajistí i přímou obsluhu území podél nové tratě a řeší vazby na ...