Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Author: Nedvěd Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Problematika hluku ze silniční dopravy v městské zástavbě je velmi často diskutovaným tématem. Hluk ve městech je možné řešit pomocí organizačních opatření nebo opatřeními stavebními. Diplomová práce navazuje na bakalářskou ...