Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení kolejového uspořádání tramvajového obratiště Kotlářka v Praze 

   Author: Jakub Hradil; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
   Předmětem této práce je navrhnout několik variant úpravy kolejového uspořádání pražského tramvajového obratiště Kotlářka včetně navazujících úprav okolních ploch a objektů. Zvláštní pozornost je přitom věnována navýšení ...