Now showing items 1-17 of 17

  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 

   Author: Šilar Jan; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza vhodnosti typů křižovatek na Všebořické ulici v Ústí nad Labem 

   Author: Radová Petra; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Dopravní řešení propojení silnic I/20 a I/34 - České Budějovice 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh obchvatu silnice I/20 kolem Blatné 

   Author: Slováček Matěj; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh úprav silnice II/272 v okrese Nymburk 

   Author: Fiala Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je provedení bezpečnostní inspekce silnice II/272 v úseku Český Brod - Benátky nad Jizerou. Dalším bodem je nalezení nejrizikovějšího místa silnice II/272 a návrh úpravy tohoto místa tak, aby ...
  • Optimalizace technického návrhu novostavby silnice I/56 - Hlučín 

   Author: Sochorek Aleš; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je navržení technického řešení novostavby obchvatu silnice I/56 kolem města Hlučína. První část práce se věnuje porovnání současné dopravní situace, se situací popsanou v bakalářské práci. ...
  • Posouzení norem pro rozhledové poměry z hlediska bezpečnosti provozu 

   Author: Slavětinská Lucie; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Ondovčák Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce ,,Posouzení norem pro rozhledové poměry z hlediska bezpečnosti provozu" je zanalyzovat české a zahraniční normy zabývající se stanovením rozhledových poměrů na pozemních komunikacích. Dále je ...
  • Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze 

   Author: Dudík Daniel; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze" je na základě zjištěných podkladů vytvořit návrh vedení Severovýchodní cyklomagistrály ve vhodné trase.
  • Přeložka silnice II/145 Němčice 

   Author: Kudera Michael; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce obsahuje návrh řešení nevyhovujícího dopravního řešení průtahu významné jihočeské silnice druhé třídy II/145 obcí Němčice v okrese Prachatice, poblíž města Netolice. V rámci práce bylo provedeno porovnání ...
  • Řešení pro osoby se zrakovým postižením v uličním profilu a prostoru křižovatek 

   Author: Severa Jakub; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Lanzová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích 

   Author: Pokorná Eva; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích" je analýza současného stavu organizace dopravy v zadané oblasti ve městě Lovosice. Cílem práce je na základě všech ...
  • Studie řešení dopravy v Krupce 

   Author: Liška Jaroslav; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Duda Vít
   Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v Krupce" je zhodnotit současný stav vozovky, analyzovat problémová místa v dopravní síti a navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Budou rozpracovány návrhy čtyř ...
  • Studie řešení průtahu obcí Horoměřice 

   Author: Hoffmann Michal; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
  • Úpravy pro zvýšení bezpečnosti I/13 - Klášterec nad Ohří 

   Author: Cingroš Jiří; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Hrych Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je navržení úprav pro zvýšení bezpečnosti na průtahu I/13 městem Klášterec nad Ohří. Na zvoleném průtahu byla předem vytipována problémová místa (např. křižovatky, vjezdy do města, přechody pro ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech 

   Author: Luboš Thomayer; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat ...
  • Zklidnění silnice II/240 a II/246 na území města Roudnice nad Labem 

   Author: Brunčiak Peter; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)