Now showing items 1-1 of 1

    • Dopravní obsluha okolí Vinohradské ulice 

      Author: Beneš Jiří; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Svetlík Marián
      Diplomová práce se zabývá současným stavem veřejné hromadné dopravy v okolí Vinohradské ulice a možnostmi zlepšení podmínek pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. V práci je navržena úprava zastávek I. P. Pavlova v ...