Now showing items 1-2 of 2

  • Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska 

   Author: Purkart Pavel; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Beneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá posílením významu železniční dopravy na Rokycansku. Cílem práce je nejprve analýza přepravních proudů v oblasti. Těžištěm práce je návrh organizačních opatření v železniční a autobusové ...