Now showing items 1-2 of 1

    Bariéra,bezbariérovost,zastávka,nástupiště,kompenzační pomůcky,komunikace,přechod pro chodce,infrastruktura (1)
    Barrier,barrier-freeness,stop,platform,compensatory aids,comminucation,crossing,infrastructure (1)