Now showing items 1-12 of 12

  • Simulace provozu parciálních trolejbusů v prostředí mikrosimulátoru Eclipse SUMO 

   Author: Radan Zugar; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Ševčík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Simulace provozu parciálních trolejbusů v prostředí mikrosimulátoru Eclipse SUMO“ je rešerše využití elektrobusů, trolejbusů a parciálních trolejbusů v městské hromadné dopravě v historii i ...
  • Detekce překážek před autonomním vozidlem zpracováním kamerových dat 

   Author: Šimon Jelínek; Supervisor: Kovář Bohumil; Opponent: Matowicki Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce byl vývoj algoritmu pro detekci překážky zpracováním dat z kamery, následná jeho implementace a ověření na reálných datech. První část práce se zaměřuje na teorii, kde se rozebírají témata ...
  • Vliv výrobních procesů a rovinnosti vstupních materiálů na černou homogenitu LCD displejů v automobilovém průmyslu 

   Author: Lukáš Pulec; Supervisor: Uglickich Evženie; Opponent: Jonáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato práce se zabývá optickým chováním LCD displejů, které se používají v kokpitech v automobilovém průmyslu. Konkrétně se zaměřuje na analýzu možných vlivů výrobního prostředí na rovnoměrnost černé homogenity displejů ...
  • Detekce překážek před autonomním vozidlem zpracováním dat lidaru 

   Author: Jan Zmátlo; Supervisor: Kovář Bohumil; Opponent: Matowicki Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   V této bakalářská práci jsem měl za úkol vyvinout algoritmus pro sběr, vizualizaci a vyhodnocení dat z LIDARu, na kterém bude dále postaven robustní systém pro detekci překážek před autonomním vozítkem fúzí dat z LIDARu a ...
  • Kamerově ovládané autonomní robotické vozítko 

   Author: Adam Fialka; Supervisor: Kovář Bohumil; Opponent: Vajdiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářsk ́a pr ́ace se zab ́yv ́a tvorbou a programov ́an ́ım algoritmu pro de-tekci j ́ızdn ́ıho pruhu za pomoci z ́aznamu z kamery, kter ́y m ̊uˇze b ́yt pouˇzit pro ˇr ́ızen ́ı robotick ́eho voz ́ıtka, osazen ́eho ...
  • Perspektivy nasazení inteligentních dopravních systémů v chytrých městech 

   Author: Purkrábková Zuzana; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Tématem této bakalářské práce je nasazení inteligentních dopravních systému v chytrých městech. Nejprve pojednává obecně o pojmu Smart City a rozebírá problematiku pojetí chytrosti měst. Následuje rozbor vybraných ...
  • Detekce horkoběžnosti ložisek železničních vozů 

   Author: Ksandr Lukáš; Supervisor: Malá Zuzana; Opponent: Borka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování znečištění a nákladů z individuální automobilové dopravy 

   Author: Jelínková Barbara; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Matematické modelování vybraných problémů v dopravě v jazyce Java 

   Author: Vaniš Miroslav; Supervisor: Scholtz Martin; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Metody hierarchické klasifikace a jejich využití v dopravě. 

   Author: Nováková Jindra; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití shlukové analýzy v dopravní problematice 

   Author: Mlynářová Tereza; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Srovnání dvou variant modelování dopravy -- případová studie města Jihlavy 

   Author: Vítovec Jan; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)