Zobrazují se záznamy 1-20 z 3301

  • Metódy hodnotenia psychofyziologickej kondície pilotov v kontexte tréningu založenom na dôkazoch 

   Autor: Socha, Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní., 2022)
   Habilitačná práca se zameriava na podporu vytváranie podporných ukazatel´ov pre tzv. Evidence-Based Training, teda tréning na základe dôkazov. Práca je koncipovaná formou komentovaného súboru publikovaných vedeckých prác ...
  • Advanced numerical methods for modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems 

   Autor: Kolman, Radek
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   This habilitation thesis summarizes relevant advancements in numerical modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems. The advanced numerical methods for accurate numerical wave modelling in ...
  • Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 

   Autor: Zlámal, Petr
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   The habilitation thesis is focused on a demonstration of advanced experimental methods for the investigation of the auxetic metamaterial response on high-strain rate loading. Several types of auxetic structures manufactured ...
  • Optimální kooperace jednotlivých segmentů osobní kolejové dopravy 

   Autor: Pavel Purkart; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Bulíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Veřejná osobní doprava je komplexní propojený systém veřejných služeb v přepravě cestujících. Páteří systému jsou zpravidla systémy osobní kolejové dopravy, které se vyznačují vysokou kapacitou pro přepravu cestujících a ...
  • Strategie nákupu elektrické energie koncovými zákazníky s využitím pokročilých klasifikačních metod 

   Autor: Lenka Jonáková; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Sklenář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Tato disertační práce se zaměřuje na úlohu s významným obchodním potenciálem, která je definována na rozhraní velkoobchodního a maloobchodního trhu s elektřinou. Jedná se o postupný nákup dlouhodobých kontraktů na dodávku ...
  • Rychlé algoritmys Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy 

   Autor: Raissa Likhonina; Vedoucí práce: Uglickich Evženie; Oponent práce: Goswami Dip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-16)
   Disertační práce je věnována rychlým algoritmům Bayesovského rozhodování, přesněji řečeno QRD RLS Lattice algoritmu s testováním hypotéz, který byl aplikován na řešení problému detekce ruky na základě ultrazvukové technologie. ...
  • Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation 

   Autor: Lališ, Andrej
   (CTU in Prague, 2020)
   Safety management is one of the key drivers in the modern aviation responsible for the remarkable safety record of the industry. It is one of the recent tools that bacame a standard for all major aviation stakeholders and ...
  • Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 

   Autor: Janoš, Vít
   (Fakulta dopravní ČVUT, 2022)
   Práce se zabývá problematikou dopravního plánování v systémech veřejné dopravy, se zaměřením na osobní železniční dopravu. Jsou představeny jednotlivé kroky dopravního plánování, jakož i vybrané postupy a metody, exaktní ...
  • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

   Autor: Tomáš Gregora; Vedoucí práce: Kříž Milan; Oponent práce: Veselý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
  • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

   Autor: Karim Tyureev; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Drahotský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
  • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

   Autor: Vít Valdhans; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
  • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

   Autor: Tomáš Cieslar; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
  • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

   Autor: Adéla Pouznarová; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Světlík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...
  • Standardy kvality vybraných metropolitních regionů 

   Autor: Thi Thanh Hang Phanová; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ...
  • Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě 

   Autor: Ondřej Svatoš; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě“ je definovat expresní linku v autobusové dopravě, zabývat se vznikem a provozem takové linky. Zabývat se linkami splňujícími definici v běžném provozu, ...
  • Nová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru 

   Autor: Egor Latysh; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Brachtl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské ...
  • Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. století 

   Autor: Jaroslav Chalupník; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ...
  • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

   Autor: Martin Franc; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Barák Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
  • Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou 

   Autor: Adam Urbánek; Vedoucí práce: Metelka Stanislav; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou“ je analyzovat současný stav veřejné hromadné dopravy, přepravní poptávku a její zdroje a cíle ve městě Poděbrady a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Rozmístění nádob tříděného odpadu ve vybraném městě 

   Autor: Oleg Mazur; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Justa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Rozmístěni nádob tříděného odpadu ve vybraném městě“ je představení a analýza odpadového hospodářství ve městě Plasy a na základě této analýzy zjistit aktuální problémy odděleného odpadu a udělat ...