Now showing items 1-1 of 1

  • HUMPOLEC - ROZHRANÍ 

   Author: Anna Křížová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Havlas Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá urbánní kompozicí města Humpolec v návaznosti na přilehlé okolí. Hledá linii intravilánu města, který je co nejvíce založen na stávající podobě. Cílem je co nejméně zvětšovat stávající plochu města a věnovat ...