Now showing items 1-2 of 2

  • INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM K POUTNÍMU KOSTELU SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 

   Author: Markéta Laštovičková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Jerie Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem nejvhodnějšího umístění turistického i průvodcovského zázemí k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou. V současné době zde žádné turistické zázemí ...
  • REVITALIZACE ZANIKLÉ OBCE SKOKY 

   Author: Anežka Rozálie Bassyová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací opuštěné obce Skoky. Cílem návrhu je celková citlivá úprava umožňující plnohodnotné využití místa s ohledem na jeho památkové hodnoty. Součástí návrhu jsou novostavby informačního ...