Now showing items 1-3 of 3

  • STARÉ HOLEŠOVICE 

   Author: Wlazel Adam; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • STRAHOV 

   Author: Indrová Veronika; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších "brownfields" na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní ...
  • TŘINEC 

   Author: Petra Ciencialová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Urbanistická vize pro město minulosti. Návrh nového charakteru po uzavření hutnických závodů. Konverze industriálního areálu jako nové městské čtvrti. Posílení regionálního rázu a vyzdvihnutí specifického umístění v pohraničí, ...