Now showing items 1-1 of 1

  • MĚSTSKÝ BLOK V PEVNOSTI TEREZÍN 

   Author: Walbert Schmirler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je novostavba městského bloku uvnitř terezínské pevnosti, tedy více než dvě stě let staré urbanistické struktury. Jde o poslední krok v ambiciózním plánu na záchranu a zajištění opětovného fungování ...