Now showing items 1-1 of 1

  • OSTRAVA 

   Author: Vanda Kotková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Nasadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá nekompaktní urbanistickou strukturou Ostravy. V měřítku města hledá hranice budoucího rozvoje a prověřuje možnosti propojení jeho částí. V bližším měřítku se zabývá oslabeným centrem. Návrh prověřuje ...