Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE ZANIKLÉ OBCE SKOKY 

   Author: Anežka Rozálie Bassyová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací opuštěné obce Skoky. Cílem návrhu je celková citlivá úprava umožňující plnohodnotné využití místa s ohledem na jeho památkové hodnoty. Součástí návrhu jsou novostavby informačního ...