Novinky

Master Theses - 15118

Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 307

  • Community center Palata Prague 5 

   Autor: Anđela Ratković; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Petrik Mirjana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Komunitní centrum Palata zahrnuje zařízení pro širokou veřejnost, jako je veřejná knihovna, dílny, víceúčelový sál a kavárna, stejně jako prostory pro seniory a důchodovou komunitu. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivnily ...
  • Community center Palata Prague 5 

   Autor: Dunja Dunjić; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Petrik Mirjana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Hlavním cílem projektu je navázat úctyhodné souvislosti s okolním kontextem Institutu Palata i se sousední komunitou zajišťující potřebné funkce uvedené v programu diplomové práce se zvláštním zaměřením na zkoumání hranic ...
  • MĚSTSKÁ TRŽNICE PRAHA 

   Autor: Josef Holeček; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   V Praze nevznikla nová tržnice několik desetiletí. Navíc lze říci, že tržnice jako kategorie mezi občanskými stavbami u nás byla takřka zapomenuta a nahrazena soudobými chrámy konzumu. Diplomová práce si klade tyto jednoduché ...
  • MĚSTSKÝ ÚŘAD VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

   Autor: Jiří Příhoda; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem diplomové práce je navrhnout budovu nového městského úřadu s víceúčelovým konferenčním sálem a aktivním parterem, který vhodně doplní urbanistickou strukturu a posílá čitelnost přilehlého městského centra
  • STATENICE - STRATEGIE ROZVOJE OBCE 

   Autor: Vladimír Votava; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Brychta Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce se zabývá rozvojem obce Statenice, která se nachází v bezprostřední blízkosti Prahy. Obec prodělala v posledních 25 letech dramatický růst, ovšem bez toho, aby se adekvátním způsobem rozvíjela občanská ...
  • POLYFUNKČNÍ BLOK PRAHA 12 

   Autor: Markéta Němcová; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního bloku na Praze 12. Pozemek je součástí Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš. Návrh jednotlivých domů zohledňuje budoucí vývoj a okolní zástavbu. Cílem ...
  • TRŽNICE 

   Autor: Filip Výška; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Rusina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tržnice se nachází na Senovážném náměstí v Praze. Návrh je umístěn doprostřed prostoru, který je v současnosti využitý jako parkoviště. Návrh má za cíl pročistit vnitřní prostor od aut, umožnit volný všesměrný pohyb skrz ...
  • TRŽNICE 

   Autor: Martina Navrátilová; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Ardila Ospina Julian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh tržnice na pražském Klárově vedle Mánesova mostu. jedná se o pozemek na nábřeží Vltavy, stavba tržnice je dvoupodlažní, součástí je kavárna a mimo hlavní budovu se nachází komunitní ...
  • TRŽNICE 

   Autor: Daria Kulachek; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem diplomové práce je vytvořeni nové tržnice pro hlavní město Prahu. Nedílnou součásti práce je zkoumaní a stanoveni vhodné lokality.
  • TRŽNICE 

   Autor: Valeriia Novikova; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Doležal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh tržnice. Parcela se nachází v bezprostředním okolí Národního muzea a Václavského náměstí, na místě bývalých hradeb. Práce se zabývá variantami využití prostoru tržnice a možnostmi se ...
  • PRAHA LIBUŠ - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK 

   Autor: Tereza Práchenská; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku. Rozvíjí územní studii sídliště Libuš, která definovala stavební bloky a výškové hladiny. Nově vzniklá lokalita se v návaznosti na budoucí výstavbu metra D ...
  • LÁZNĚ GRÖSSLING 

   Autor: Lucia Gažiová; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Polakovič Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Budova mestských kúpeľov Grössling v Bratislave predstavuje vzhľadom na historickú hodnotu a lokalitu jeden z najpálčivejších zanedbaných komplexov v jadre Starého Mesta. Predmetom diplomovej práce je komplexné celoareálové ...
  • MĚSTSKÝ BLOK, PRAHA LIBUŠ 

   Autor: Natalia Glukman; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové obytné zástavby pro různé sociální skupiny v rámci jednoho urbanistického bloku s doplňkovou občanskou vybaveností v okolí nové stanice metra Praha-Libuš.
  • REVITALIZACE HOTELU STROJAŘ PŘEROV A NOVOSTAVBA KULTURNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA 

   Autor: Nela Greisslerová; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je adaptace bývalého hotelu Strojař v Přerově a revitalizace přilehlého území. Dům vystavěný z prefabrikovaných panelů v roce 1967 je nyní v majetku města a je nevyužívaný. Místo hotelu v domě ...
  • TRŽNICE 

   Autor: Irina Krymouskay; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hašpica Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tržnice vždy byly běžným typologickým prvkem občanské vybavenosti, který se ale z pražského prostředí s časem vytratil. Dnes stávající tržnice většinou už neplní svoji původní funkci a většího rozpětí nabývají dočasné ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU) PRAHA - SUCHDOL 

   Autor: Dominika Kratinová; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Zadáním diplomové práce je navrhnout univerzitní MŠ České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze - Suchdol. Některé vysoké školy svou vlastní MŠ mají. Na ČZU je zřízena pouze dětská skupina. Cílem je navrhnout místo pro děti ...
  • KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY V BĚLČICÍCH 

   Autor: Matyáš Gál; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Záměrem je vybudování komorního komunitního centra pro seniory venkovského charakteru s několika byty. Cílem je vytvoření místa pro důstojný život soběstačných seniorů ve známém prostředí, centra pro denní péči o seniory ...
  • TRŽNICE 

   Autor: Zuzana Jurová; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Horký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zaobírá návrhem nové městské tržnice pro Prahu na spodním pozemku Klárova při Vltavě. Návrh tržnice klade důraz na správní konstrukci a vytvoření kvalitního veřejného prostranství.
  • KULTURNÍ CENTRUM V CHEBU 

   Autor: Albina Asipkova; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Zůna Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomového projektu je kulturní centrum v Chebu a doplnění městské struktury. Cílem práce bylo navrhnout otevřené místo pro setkávání lidí, pro komunikaci, trávení volného času, kulturu a vzdělání. Snaha o propojení ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČZU, PRAHA - SUCHDOL 

   Autor: Lucie Paletová; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole sloužící primárně zaměstnancům a studentům univerzity. Mateřská škola se nachází v okrajové části areálu na klidném ...