News

Master Theses - 15118

Recently added

Now showing items 21-40 of 307

  • OLOMOUC - NOVÉ MĚSTSKÉ SUBCENTRUM 

   Author: Klára Mačková; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se zabývá vytvořením nového městského subcentra ve stávající městské struktuře, které posílí lokální i celoměstské vazby a bude vhodně reagovat na kontext okolní zástavby.
  • UNIVERZITNÍ KAMPUS CHEB 

   Author: Štěpán Rapp; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Wertig Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh nového kampusu vysoké školy do Chebu pro Západočeskou univerzitu v Plzni. Kampus tvoří 3 jednotlivé fakulty a jejich společné prostory a vnitroblok. Základní myšlenka kampusu je otevřenost ...
  • MĚSTSKÝ DŮM - VYSOČANY 

   Author: Michaela Jandeková; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Projekt se zabývá návrhem městského bloku v Praze-Vysočanech, území s velkých potenciálem budoucího rozvoje. Projekt spojuje všechny funkce plnohodnotné městské čtvrti – bydlení, práci, obchody a služby i veřejnou vybavenost ...
  • PLZEŇ - VZTAH CENTRA MĚSTA A NÁDRAŽÍ 

   Author: Kateřina Špilarová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Král Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce řeší urbanistický vztah mezi středem města a hlavním nádražím v Plzni. Na pravém břehu řeky Radbuzy se nachází nezastavěné území, které v tímto návrhem získává nový charakter. Do středu území je navržen multifunkční ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPCE CENTRA ČIMIC 

   Author: Tomáš Musil; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Riegrová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem diplomové práce je Urbanistická koncepce centra Čimic Koncepce pracuje se třemi základními měřítky: v měřítku severu Prahy řěší propojení s okolními sídly a rekreačními oblasti. V měřítku Čimic koncepce řeší optimální ...
  • SENIOR PARK ŠATOVKA, PRAHA 6 

   Author: Anna Zachariášová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Záměrem je vybudovat místo pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk, doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. ...
  • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 

   Author: Barbora Langmajerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem domu pro seniory v Praze 2 – Vinohrady. Záměrem bylo navrhnout klidné místo pro bydlení nejen pro zcela imobilní, ale i pro aktivní seniory. Výsledkem práce je stavba blokového typu ...
  • KONVERZE BÝVALÉ STÁČÍRNY V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Andrea Nováková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem diplomové práce je konverze bývalé stáčírny v Karlových Varech s převládajícím kulturním využitím a dále posílení vazby okolí na centrum Karlových Varů.
  • KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE 

   Author: Patrícia Sičáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Hakl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Témou diplomovej práce je kultúrne centrum v Prachatcích. V centre sa nachádza galéria Otta Herberta Hájka, ateliéry pre výtvarnu školu a ateliéry pre hosťujúcich umelcov. Hlavnou myšlienkou je prepojenie týchto funkcií ...
  • MĚSTSKÝ DŮM PRACHATICE 

   Author: Pavel Samek; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zemen Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem zadání je návrh nového kulturního domu v Prachaticích. Hodnocení stávající lokality. Hledání nového místa, typologie. Doplnění městské struktury. Městský dům v sobě spojuje návrh nové knihovny, galerie a volnočasového ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE 

   Author: Klára Kovaříková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Zemen Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem diplomové práce je návrh Městské knihovny a kulturního centra v Prachaticích. Cílem práce je navrhnout knihovnu, galerii a multifunkční společenský prostor rozšířený o přilehlý Štěpánčin park. Práce obsahuje ...
  • V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC 

   Author: Michaela Křižáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem této práce je ucelení a posílení centra města Dobřichovice. Vytvoření hlavního náměstí s novou radnicí a jeho propojení s městskou rezervou- parcelou na níž vytvářím budovu multifunkčního sálu.
  • TRANSFORMACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU - UHŘÍNĚVES 

   Author: Adam Lagner; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce předkládá ucelený pohled na transformaci bývalého průmyslového areálu v Praze 22 – Uhříněvsi. V této městské části došlo během posledních několika let ke zdvojnásobení počtu obyvatel. Spolu s bydlením však ...
  • VIZE INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU PRAGA A ČKD 

   Author: Sebastian Sticzay; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Jedná se o urbanistickou studii areálu Praga a ČKD, která se snaží ukázat na obrovské kvality industriálního dědictví a současně hledá způsob jak industriální struktury správně doplňovat, tak aby vzniklo husté a živé město, ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPCE ROZVOJE UHLÍŘSKÝCH JANOVIC 

   Author: Antonin Topinka; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem práce je návrh celkové koncepce územního rozvoje města Uhlířské Janovice podle principů udržitelného rozvoje. První část práce obsahuje analýzy stávajícího stavu města a hledá oblasti budoucího rozvoje. Návrhová ...
  • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

   Author: Martin Želiar; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Závodný Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Snaha nájsť riešenie priestoru v kontakte Nuselského údolia s mostom, ktorý svojim príchodom narušil tunajšiu historickú zástavbu. Dotvorenie blokov pod Nuselským mostom, vytýčenie verejného priestoru. Navrhujem dom - domy ...
  • OLOMOUC - OTEVŘENÉ VĚZENÍ NOVÉ SADY 

   Author: Nikola Macháčová; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Seelich Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Návrh zasazuje specifickou typologii otevřeného vězení do kontextu Nových Sadů v Olomouci. Projekt formuluje názor na zastavění širší lokality, věnuje se skloubení veřejných a neveřejných provozů věznice a vytváří bezpečné, ...
  • DOPLNĚNÍ STRUKTURY MĚSTA U STANICE METRA D - NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ 

   Author: Michal Kubíček; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Máslo Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá územím kolem náměstí Bratří Synků, které se v blízké době začně měnit v důsledku dovedení linky metra D. Samotný návrh se soustřeďuje nejenom na dostavbu otevřeného bloku při ulici Otakarova, ale ...
  • MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE 

   Author: Bára Maroušková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Košová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní prostor náměstí a vytvořit takové struktury, které by podpořily a zkvalitnily život na Mariánském náměstí. Zároveň bylo také cílem vytvořit podmínky pro budoucí existenci divadla na ...
  • OLOMOUC - VEŘEJNÁ KNIHOVNA, TŘ. SVOBODY 

   Author: Jan Balán; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhuji novou budovu Vědecké knihovny v Olomouci, která obsahuje všechny provozy současné instituce a umožňuje naplno využívat její potenciál. Hlavní důraz je kladen na bohaté prostředí umožňující provozování kvalitních ...