Now showing items 1-2 of 2

  • KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB 

   Author: Anna Wanda Molnárová; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy infekční kliniky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, s lůžkovým oddělením i s jednotkou intenzivní péče a ambulantním oddělením. Infekční kliniku doplňuje kožní oddělení, ...
  • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

   Author: Erika Kurčová; Supervisor: Juha Michal; Opponent: Líman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom novej budovy liečebne dlhodobo chorých v areáli Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. Cieľom úlohy je vyriešiť prevádzkovo špecifické zdravotnícke zariadenie, v ktorom je kladený dôraz ...