Now showing items 1-4 of 4

  • UNIVERZITNÍ KAMPUS CHEB 

   Author: Štěpán Rapp; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Wertig Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh nového kampusu vysoké školy do Chebu pro Západočeskou univerzitu v Plzni. Kampus tvoří 3 jednotlivé fakulty a jejich společné prostory a vnitroblok. Základní myšlenka kampusu je otevřenost ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU) PRAHA - SUCHDOL 

   Author: Dominika Kratinová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Zadáním diplomové práce je navrhnout univerzitní MŠ České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze - Suchdol. Některé vysoké školy svou vlastní MŠ mají. Na ČZU je zřízena pouze dětská skupina. Cílem je navrhnout místo pro děti ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY (ČZU), PRAHA - SUCHDOL 

   Author: Petra Remsová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem diplomové práce je návrh univerzitní mateřské školy pro Českou zemědělskou univerzitu. Pozemek se nachází v jižní části kampusu v městské části Praha – Suchdol. Školka by měla sloužit pro zaměstnance a studenty ČZU. ...
  • UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, SUCHDOL 

   Author: Nikola Koleňáková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomní projekt se zabývá návrhem univerzitní mateřské školy pro Českou zemědělskou univerzitu (ČZU) v Praze – Suchdol. MŠ je primárně určena pro děti zaměstnanců a studentů ČZU. Pozemek se nachází v jižním cípu areálu ...