Now showing items 1-1 of 1

  • MĚSTSKÝ BLOK, PRAHA LIBUŠ 

   Author: Natalia Glukman; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové obytné zástavby pro různé sociální skupiny v rámci jednoho urbanistického bloku s doplňkovou občanskou vybaveností v okolí nové stanice metra Praha-Libuš.