Now showing items 1-1 of 1

  • OBEC SVATAVA 

   Author: Viktor Uher; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá urbanismem obce Svatavy vyskytující se v blízkosti města Sokolova a dvou nově vznikajících jezer hydrickou rekultivací hnědouhelných dolů. Jezera Medard a jezera Jiří. Hledá hranice a možnosti ...