Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE MĚSTSKÉHO BLOKU VE LVOVĚ 

   Author: Volodymyr Voievodin; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kopecký Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací městského bloku v ukrajinském městě Lvov. Cílem je doplnit městskou strukturu v návaznosti na historické jádro. Snaha o polyfunkčnost a vytvoření příjemného živého a energetického ...