Now showing items 1-1 of 1

  • MĚSTSKÝ ÚŘAD VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

   Author: Jiří Příhoda; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem diplomové práce je navrhnout budovu nového městského úřadu s víceúčelovým konferenčním sálem a aktivním parterem, který vhodně doplní urbanistickou strukturu a posílá čitelnost přilehlého městského centra