Now showing items 1-3 of 3

  • KNIHOVNA JAROSLAVA KUBERY 

   Author: Lucie Bartoňová; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Malinský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Práce se zabývá návrhem nové budovy Parlamentní knihovny, jejíž současné prostory jsou nedostačující. Nová budova je navržena v západní části Letenských sadů v Praze, obklopena parkem. Budova má 4 nadzemní podlaží, podzemní ...
  • MUZEUM URBANISMU 

   Author: Aneta Hlaváčková; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Malinský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá studií stavby Muzea urbanismu v Praze. Jedním z důvodů realizace této práce je chybějící muzeum tohoto tématu, které rozšiřuje informovanost veřejnosti o urbanismu a územním plánování. Budova stojí ...
  • NOVÁ BUDOVA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

   Author: Vojtěch Klapač; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tématem práce je projekt nové budovy Parlamentu České republiky s umístěním v Praze v Letenských sadech na hraně nad Vltavou, a navazuje tak na úvahy o využití návrší z dob počátků demokracie v Čechách. Návrh vychází ze ...