Now showing items 60-79 of 198

  • Multifunkční hala - kulturní dům, Stvolínky 

   Author: Katarína Barbora Tomášiková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Stavba sa nachádza v obci Stvolínky, v okrese Česká Lípa v Libereckom kraji. Stavba slúži ako súčasť revitalizácie zámockého areálu a jej hlavnou funkciou je kultúrne zázemie v podobe kaviarne, multifunkčnej prenajímateľnej ...
  • NÁVRH KONCEPCE A ZÁSTAVBY - SAMOSTATNÝ OBJEKT VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU 

   Author: Prikrylová Michaela; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE OBNOVY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ, KRECL-ŠPALÍČEK 

   Author: Fraňková Barbora; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA 

   Author: Cieslarová Tereza; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA. 

   Author: Lstibůrek Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE ZÁMKU V KOLÍNĚ 

   Author: Ertl Vojtěch; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • NÁVRH KONCEPCE ZÁSTABY S OBJEKTEM VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU, LOKALITA VINOHRADSKÁ, WILSONOVA 

   Author: Hutár Dionýz; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • NÁVRH ÚPRAV AREÁLU A OKOLÍ ŽELEZNIČNÍHO MUZEA NTM 

   Author: Harciník Jan; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC 

   Author: Rákosníková Alena; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Novostavba knihovny, Dačice 

   Author: Ondřej Sokolář; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Novostavba knihovny je navržena do historické části města v těsném sousedství Dačického Zámku. Budova má nahradit nedalekou stávající budovy knihovny, která již prostorově nepostačuje. Novostavba je navržena na parcelu ...
  • NOVOSTAVBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V DAČICÍCH 

   Author: Molnár Bálint; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem diplomové práce je navrhnout novostavbu pro městku spádovou knihovnu v Dačicích na zanedbaném, ale významném nároží v zabudnuté staré centru města, jako nové srdce veřejného života. Dům s cílem povzbudit veřejnost, ...
  • Novostavba penzionu VPZ, Merboltice 

   Author: Zoubková Magdaléna; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU NA HISTORICKÉM NÁMĚSTÍ VE ZNOJMĚ 

   Author: Viktor Marian; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Novostavba v proluce, Žatec 

   Author: Krystyna Ponyatovska; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhuji penzion Žatec jako místo ubytovaní a odpočinku ve městě Žatci, kde každý host může odpočinout po procházce městem nebo práce.
  • Novostavby v ulici Křižíkova, Praha-Karlín 

   Author: Moravcová Eliška; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Projekt polyfunkčního domu, umístěného do proluky v Křižíkově ulici v Praze Karlíně. Stavba s bytovou funkcí, administrativním křídlem a s obchodem v přízemí. Předmětem projektu je dokumentace budovy s detaily pro realizaci.
  • OBNOVA "VELKÉHO" DOMU V TÝNCI NAD LABEM 

   Author: Kracík Matyáš; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Obnova a dostavba objektu - knihovna, Tuchoměřice 

   Author: Klára Pavelková; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Řešeným objektem je stávající pozdně klasicistní dům s přičleněnou novostavbou. Pozemek se nachází v Tuchoměřicích. Stávající dům je dvoupodlažní a plní funkci kavárny. Novostavba na něj navazuje knihovnou ve dvou patrech ...
  • OBNOVA AREÁLU BÝVALÉ VENKOVSKÉ FARY V BOSNI 

   Author: Ďurišová Michaela; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • OBNOVA AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA V ŠAHÁCH 

   Author: Tomáš Beneš; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práca sa zaoberá obnovou kláštorného areálu a asanovaného územia v jeho okolí v meste Šahy na Slovensku. Hmotovo dopĺňa dva urbanistické bloky a obnovuje zaniknutú ulicu. Podrobný návrh rieši dva historické objekty ...
  • OBNOVA AREÁLU HRADU HAZLOV 

   Author: Kvašovská Mária; Supervisor: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)