Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 102

  • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

   Autor: Jan Žemlička; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
  • Proměna venkovské architektury ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

   Autor: Ludmila Hůrková; Vedoucí práce: Rykl Michael; Oponent práce: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkvská sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchdovské dráhy, původně ...
  • Energy Efficiency in Urban Scale 

   Autor: Ernest Shtepani; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Abstrakt (česky) Města představují komplexní systémy stavební hmoty, jejíž morfologie hraje klíčovou roli v otázkách energetické spotřeby. Na městskou morfologii lze nahlížet jako na strukturu definovanou algoritmy a jinými ...
  • Středověký městský dům v Mladé Boleslavi 

   Autor: Eva Vyletová; Vedoucí práce: Hauserová Milena; Oponent práce: Rykl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Práce zabývající se stavebním vývojem středověkého městského domu, které byly soustředěny především na jejich významnější zástupce, jsou v posledních desetiletích rozšiřovány o poznatky získané nejen z průzkumu stále většího ...
  • Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání 

   Autor: Kristýna Stará; Vedoucí práce: Hanson Iv Henry William Andrew; Oponent práce: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Stávající kurikulum umožňuje začlenění tématu krajiny s využitím poznatků oboru architektura a urbanismus do výuky na základních školách s cílem podpořit vzdělávání vedoucí k uvědomělé a občansky angažované společnosti. ...
  • Konverze speciálních průmyslových staveb 

   Autor: Anna Kašíková Sigmundová; Vedoucí práce: Vorlík Petr; Oponent práce: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce vytváří srozumitelnou ilustraci nového využití a přizpůsobení průmyslových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury.
  • Význam a role skici v současném navrhování a prezentaci architektury 

   Autor: Daniel Brachtl; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Cílem výzkumu je najít odpověď do jaké míry je skicování postradatelnou či nepostradatelnou součástí navrhování architektury. Sebrané informace pak mohou pomoci najít vyvážené řešení pro současnou výuku architektury - zda, ...
  • SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PARTICIPACE A STAVBA SVÉPOMOCÍ 

   Autor: Vojtěch Sigmund; Vedoucí práce: Brožová Michaela; Oponent práce: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   V České republice chybí státem podporované bydlení i zákon regulující proces vzniku sociálního bydlení v českých souvislostech a ustanovující jeho formy. Ceny realit i nájemného v poslední době prudce stoupají a nedostupnost ...
  • DĚTI A MĚSTO: VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA S OHLEDEM NA DĚTI A MLÁDEŽ 

   Autor: Mirjana Petrik; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Styl života ve městě a město samotné se za několik posledních dekád výrazně změnilo. Tato změna je obzvláště viditelná na životech dětí a mládeže. Ještě před pětadvaceti lety bylo zcela běžné potkávat děti hrající si bez ...
  • Kompaktní město a volná krajina 

   Autor: Jindřich Felcman; Vedoucí práce: Maier Karel; Oponent práce: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu ...
  • PRVKY TRVALE UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY: STÍNĚNÍ JAKO ARCHITEKTONICKÝ PRVEK 

   Autor: Tomáš Durdis; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   ínicí prvek jako jeden z nástrojů udržitelné architektury, jeho forma a funkce má vliv na koncept udržitelného stavění.
  • Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr 

   Autor: Miroslav Pavel; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kotalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 ...
  • Profesionální užití slámy v architektuře 

   Autor: Ščudla Miroslav; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Sláma se v soudobé architektuře používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební ...
  • Metodika hodnocení kvality hlavních ulic 

   Autor: Aleš Dominik; Vedoucí práce: Jehlík Jan; Oponent práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Hlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na ...
  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Autor: Kubcová Jana; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
  • Architektura jižních Čech 1945 až 1989 

   Autor: Srba Jaromír; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Sedláková Radomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce na téma "Architektura jižních Čech 1945 - 1989 - databázové zpracování" spadá do oblasti výzkumu historie a vývoje moderní architektury v jižních Čechch se zaměřením na specifické otázky poznávání, ...
  • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

   Autor: Bortelová Eva; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...
  • Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká reublika po roce 2000) 

   Autor: Tesař Jan; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce se zabývá individuálními rodinnými domy, které byly postaveny na území České republiky po roce 2000 do současnosti. Název práce záměrně obsahuje pojem ?architektura individuálního bydlení? a tím se vymezuje ...
  • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

   Autor: Davidová Marie; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Fránek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
   V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Autor: Vašourková Yvette; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...