Now showing items 1-2 of 1

    Obchodní centrum,město,globalizace,spotřební společnost,dead malls,Victor Gruen,heterotopie,veřejný prostor,mallizace,parter,vnitřní ulice,multifunkčnost,pěší dostupnost,investice do veřejného prostoru,měřítko (1)
    Shopping center,city,globalization,consumer society,dead malls,Victor Gruen,heterotopia,public space,mallization,street frontage,inner streets,multifunctionality,pedestrian access,public space investment,scale (1)