Now showing items 1-3 of 3

  • Proměna venkovské architektury ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

   Author: Ludmila Hůrková; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkvská sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchdovské dráhy, původně ...
  • Pronikání anglického parku do francouzské zahrady v českých zemích 

   Author: Mertenová Kateřina; Supervisor: Vlček Pavel; Opponent: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-14)
   Téma této disertační práce se dotýká velmi zajímavé etapy v historockém vývoji zámeckých zahrad a parků .Prolínání fáze geometrické barokní zahrady francouzského typu a fáze přírodně krajinářského parku, ke kterému docházelo ...
  • Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance 

   Author: Augustinková Lucie; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného období. Katalogové ...