Now showing items 1-1 of 1

  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Author: Vašourková Yvette; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...