Now showing items 1-4 of 4

  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • Obscure Object of Modernism. 

   Author: Bekić Dragan; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Tato disertační práce se věnuje zkoumání a interpretaci toho, co je modernismus v architektuře a jakým způsobem může být identifikován. Na základě zkušeností z dvacátého století tato práce odhaluje a zkoumá obskurnost ...
  • Prvoplán a utopie. 

   Author: Šafářová Vendula; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Disertační práce se zabývá výtvarnými postupy (kresba, malba) při malování architektury. Zkoumá prvoplány Jiřího Krohy (vzniklé v letech 1917-20) a porovnává je kresbou a malbou Zahy Hadid (zejména z let 1976-77). Jiří ...
  • Stavební robotické systémy 

   Author: Jan Petrš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a ...