Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj urbanistickej štruktúry mesta Žiliny v rokoch 1918 - 1948. 

   Author: Mellner Dušan; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Výsledkom prace je zmapovanie časovej vrstvy medzivojnového obdobia s jeho funkcionalistickými reprezentačnými stavbami tvariacich identitu mesta. Z analýzy vyplývá, že velkým prínosom pre urbanismuz bola súťaž na regulačný ...