Now showing items 1-1 of 1

  • Středověké vesnické kostely v horšovském arcijáhenství. 

   Author: Kaigl Jan; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-14)
   Práce v tomto kontextu sleduje dva cíle. Především se věnuje stavební a architektonické podobě vesnických kostelů středověkého původu ve sledovaném území. Do působnosti horšovského arcijáhna patřilo v 2.polovině 14.století ...