Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza portfólia na českých trzích 

   Author: Kučera Petr; Supervisor: Kalčevová Jana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace pro numerické řešení pohybových rovnic soustavy hmotných bodů 

   Author: Křemen Petr; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

   Author: Zatloukal Lukáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Lehoczký Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Desktopová aplikace pro tvorbu a uchovávání rozvrhů hodin 

   Author: Neruda Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • Návrh knihovny pro řešení soustav lineárních rovnic v prostředí .NET 

   Author: Michna Petr; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Použití globálních optimalizačních strategiích při metodách moving mesh 

   Author: Janský Jakub; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-18)
  • Predikce časových řad pomocí neuronových sítí 

   Author: Batistová Daniela; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá predikcí časových řad pomocí neuronových sítí. Cílem je předpovědět „budoucí“ hodnoty teploty v Děčíne a porovnat je se skutečnými naměřenými hodnotami. Pro tuto úlohu jsem použila interaktivní ...
  • Redakční systém pro mateřské školy 

   Author: Andrejkovič Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
   Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
  • Rezervační systém pro sportovní centrum 

   Author: Kliment Jan; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
  • Rozklady matic a jejich využití 

   Author: Zachrla Josef; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • RSS čtečka pro mobilní platformu 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Fišer Jiří; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy 

   Author: Doležal Pavel; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj knihovny pro numerickou integraci v prostředí .NET 

   Author: Nastoupil Václav; Supervisor: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)