Now showing items 1-9 of 1

  CFD (1)
  efektívny súčiniteľ tepelnej vodivosti (1)
  effective thermal conductivity (1)
  maximálna teplota pokrytia (1)
  obalový súbor (1)
  peak cladding temperature (1)
  spent nuclear fuel (1)
  storage cask (1)
  vyhorené jadrové palivo (1)