Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrometrie neutronového pole urychlovačem-řízeného zdroje NG-2 s p(20)+Be reakcí 

   Author: Ján Kozic; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Káčer Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V diplomovej práci je analyzované energetické spektrum nového neutrónového poľa na báze reakcie p(20) + Be. Neutrónové pole vzniká bombardovaním urýchlených protónov izochrónnym cyklotrónom U-120M na energiu 20 MeV energeticky ...