Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

   Author: Šikl Matěj; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...