Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVER 

   Author: Jantač František; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Hejzlar Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Práce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a ...