Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza solných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 

   Author: Šámalová Ludmila; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Hron Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací solných jaderných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 2. Kontinuální přepracování paliva bylo použito při analýze několika variant palivového cyklu solného reaktoru. Propojení ...
  • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

   Author: Suk Pavel; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
  • Vyhodnocení dávkového příkonu v kontejnmentu během postulované těžké havárie 

   Author: Sebastian Nývlt; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce popisuje vývoj, testování a aplikování metodiky pro vyhodnocení fáze těžké havárie na základě odezev měřidel dávkového příkonu uvnitř kontejnmentu. Těžkou havárií (severe accident) se myslí taková havárie jaderné ...
  • Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů 

   Author: Šísl Václav; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti ...
  • Výpočetní nejistoty v určení inventáře vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Czakoj Tomáš; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Ve výpočetním kódu TRITON a ORIGEN-ARP byl vytvořen model výpočtu paliva Gd-2M+, pro který byl proveden odhad chyby výpočtu. Na základě tohoto modelu byl stanoven vliv provozních a výrobních nejistot na množství jednotlivých ...
  • Výpočty podkritičnosti při dosahování kritického stavu vytahováním HRK pro různé typy palivových vsázek reaktoru VVER-440 

   Author: Landa Radek; Supervisor: Bajgl Josef; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Při spouštění reaktoru na elektrárně Dukovany jsou signály ionizačních komor (IK) ovlivňovány vyhořelými kazetami umístěnými na okraji AZ. Kazety vytvářejí externí zdroj neutronů, který ovlivňuje rozložení hustoty toku ...