Now showing items 21-40 of 63

  • Možnosti metodiky burnup credit pro posouzení kritičnosti ukládacích obalových souborů 

   Author: Matoušková Jana; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Havlůj František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tato bakalářská práce stručně shrnuje základní poznatky o problematice ukládacích obalových souborů, o metodice Burn-up credit a o výpočetním kódu Serpent. Dále se tato práce zaměřuje na výpočet podkritičnosti modelu UOS ...
  • Spektrometrie sekundárního gama záření 

   Author: Sobaleu Mikita; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat spektrometrii sekundárního gama (SG) záření na výzkumných pracovištích Centru výzkumu (CV) Řež. Nejdríve jsou vysvětleny nejdůležitější způsoby vzniku SG záření v důsledku interakcí ...
  • Studium transportních experimentů s 252Cf zdrojem 

   Author: Hinterholzingerová Lucie; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Košťál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních experimentů s 252Cf zdrojem. Nejprve jsou stručně uvedeny různé zdroje neutronů, popsány neutronové interakce a charakterizovány detektory pomalých a rychlých neutronů. ...
  • Česká energetika a její modelování 

   Author: Šandera Jakub; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Mikisek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá se zabývá energetickým modelování na území České republiky. Zpočátku je v práci popsáno energetické plánování a rozdělení energetických modelů. Dále jsou popsány vlastnosti několika energetických ...
  • Určení výkonu reaktoru na základě měření aktivity 16N 

   Author: Fáborský Dan; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody určování výkonu na jaderných zařízeních. V textu jsou popsány jak metody používané na energetických jaderných reaktorech tak metody aplikované na reaktorech výzkumných. Dále je popsáno ...
  • Hodnocení a optimalizace činností z hlediska radiační ochrany při přípravě experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Morochovič Tomáš; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Vrba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hodnocením a optimalizací radiační ochrany. V rešeršní části jsou představeny nástroje pro modelování radiačních polí a odhadování efektivní dávky obdržené pracovníky během experimentů. Praktickou částí je ...
  • Validace systémů ochran a regulace 

   Author: Nejezchleb Michal; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
  • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Bednář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...
  • Studium vlivu složení paliva na neutronové charakteristiky aktivních zón rychlých reaktorů 

   Author: Janovič Jiří; Supervisor: Losa Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Výstavba malého modulárního reaktoru v lokalitě s reaktory VVER-440 

   Author: Václavek Martin; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Využití výzkumných reaktorů pro neutronovou radiografii a tomografii 

   Author: Crha Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Chování jaderného paliva v průběhu vyhořívání v reaktoru 

   Author: Čech Miroslav; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Přestup tepla v zakrizové oblasti 

   Author: Cuhra Martin; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití výzkumných reaktorů pro výrobu radioizotopů a pro transmutace materiálů 

   Author: Závorka Jiří; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Prahové reakce rychlých neutronů v poli urychlovačem řízeného neutronového generátoru NG-2 

   Author: Thomas Dominik; Supervisor: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Problematika lidského faktoru v jaderné energetice 

   Author: Beneš Martin; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Bednářová Alžběta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dynamická kalibrace regulační tyče jaderného reaktoru 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití neutronové aktivační analýzy ke studiu meteoritů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Zimola Petr; Supervisor: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Oscilační experimenty na výzkumných jaderných reaktorech 

   Author: Žák Milan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)