Now showing items 1-1 of 1

  • Studium historických artefaktů využitím neutronové aktivační analýzy na školním reaktoru VR-1 

   Author: Jakub Brázdil; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Šťastný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Bakalářská práce se zabývá studiem historických artefaktů, konkrétně mincemi, keramikou a hliněnými úlomky. Zkoumány byly úlomky z misky a sloupu a několik mincí z území České republiky z 20. století spolu s mincí z Byzantské ...