Now showing items 13-32 of 42

  Subject
  Californium,neutron detectors,benchmark experiments,MCNP [1]
  CFD,STAR CMM+,natural convection,heat exchange,CASTOR 440/84M,spent nuclear fuel,transport of nuclear fuel [1]
  CFD,STAR CMM+,přirozená konvekce,sdílení tepla,CASTOR 440/84M,vyhořelé jaderné palivo,transport jaderného paliva [1]
  detekce neutronů,ionizační komora,tlakovodní reaktor,MOBY-DICK [1]
  detektory neutronů,mrtvá doba,kinetika reaktoru [1]
  Energetické modelování,MESSAGE,energetické modely [1]
  Energy modeling,MESSAGE,energy models [1]
  evaluation, optimization, radiation protection, VR-1 reactor [1]
  hodnocení, optimalizace, radiační ochrana, reaktor VR-1 [1]
  jaderny palivovy cyklus,vyhorivani paliva,palivove kampane tlakovodnich reaktoru,provoz tlakovodnich reaktoru,Elektrarna Dukovany,Elektrarna Temelin [1]
  Kalifornium,detektory neutronů,benchmarkové experimenty,MCNP [1]
  neutron detection,ionization chamber,pressurized water reactor,MOBY-DICK [1]
  neutron detectors,dead-time,reactor kinetics [1]
  neutron generator,benchmark experiment,computational model,Geant4 [1]
  neutron spectrum,differenttal spectrometry,integral spectrometry,Time-of-flight,SAND-II [1]
  neutronové spektrum,diferenciální spektrometrie,integrální spektrometrie,Time-of-flight,SAND-II [1]
  neutronový generátor,benchmarkový experiment,výpočetní model,Geant4 [1]
  nuclear fuel cycle,fuel burn up,core design operation of PWR,nuclear power plant Dukovany,nuclear power plant Temelin [1]
  oxidace,palivové pokrytí,zirkoniové slitiny,bazén vyhořelého jaderného paliva,modelování nehod [1]
  oxidation,fuel cladding,zirconium alloys,spent fuel pool,accident modeling [1]